ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - FORTRAL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku FORTRAL se zaměněnými údaji o datu výroby a datu použitelnosti na vnějším obalu.  

 

2. čtvrtletí 2011

Přehled údajů o základních činnostech inspekčního odboru.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Neoton 1g Phlebo z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Caduet por.tbl.flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Calofra Orotab z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci června 2011. Zároveň zohledňuje i provedené změny týkají se platnosti registrace LP.    

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 1. čtvrtletí 2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 7.7.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Zofran 8mg, por tbl flm, 10x8mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Jednání CHMP 20. - 23. června 2011

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. června 2011  

 

Červen 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.    

 

OOP 02 - 11 stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává opatření obecné povahy 02-11, kterým stanovuje výši a podmínky úhrady připravovaných radiofarmak k 1.7.2011.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.7.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Hoodia Patches

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o výskytu nelegálního léčivého přípravku Hoodia Patches.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - AVAXIM

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení dvou šarží léčivého přípravku AVAXIM 160 U pod původním názvem a původním kódem SÚKL.