ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Fastum gel, Keplat, Ketonal 5% krém, Prontoflex 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o opatřeních k minimalizaci rizika topických přípravků s obsahem ketoprofenu, který je zasílán držiteli a zmocněnci držitelů rozhodnutí o registraci (Berlin-Chemie/A.Menarini Česká republika s.r.o., Orion Pharma, Sandoz s.r.o. a CYATHUS Exquirere Pharmafroschungs) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Dlouhodobě působící beta agonisté (Long-Acting Beta Agonists – LABA) a zvýšené riziko exacerbace astmatu

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ze skupiny LABA k revizi a následné aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky. Pracovní skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) doporučila znění textu týkající se rizika exacerbace astmatu u pacientů užívajících LABA.  

 

Kontrolní Seznam k 20.4.2011

Seznam v aktualizované verzi datového rozhraní zohledňuje rozhodnutí SÚKL, která nabyla právní moci do 15.4.2011 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 30.4.2011.   

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2011

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 19. 4. 2011.  

 

Věstník SÚKL 4/2011

Věstník SÚKL 4/2011 zveřejněn 19. 4. 2011  

 

Avízo SÚKL ze dne 19. 4. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o změně způsobu výdeje u léčivých přípravků s obsahem léčivé látky ketoprofen.  

 

Avízo SÚKL ze dne 18.4.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv zaregistroval v České republice první přípravek obsahující extrakty z konopí setého.  

 

Otázky a odpovědi k léčivému přípravku Octagam

Otázky a odpovědi k doporučení zrušit pozastavení registrace léčivého přípravku Octagam (lidský normální imunoglobulin 5% a 10%)    

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (Celgene s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.  

 

Formulář KZ AIZP

Formulář o záměru provést klinické zkoušky. Příloha č. 12 k nařízení vlády č. 154/2004 Sb.  

 

Formulář KZ ZP

Formulář o záměru provést klinické zkoušky. Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 336/2004 Sb.      

 

EMA doporučuje zrušit pozastavení registrace u přípravku Octagam

Po implementaci vylepšeného výrobního procesu a dalších preventivních opatřeních Evropská léková agentura doporučuje zrušit pozastavení registrace léčivého přípravku Octagam.  

 

Formuláře o záměru provést klinické zkoušky ZP

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o umístění aktuálních verzí Formulářů o záměru provést klinické zkoušky ZP na svých webových stánkách.   

 

eRecept