ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2012).  

 

Seznam IPLP k 1.10.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seminář 8 - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologických materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových a odběrových zařízení a distributory lidských tkání a buněk  

 

Věstník SÚKL 09/2012

Věstník SÚKL 09/2012 zveřejněn 25. 9. 2012.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.10.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Výroční zpráva SÚKL - 2011

Výroční zpráva o činnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2011.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji ve 2. čtvrtletí 2012.  

 

Rok 2012

 

Rok 2011