ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace o povolení uvedení léčivého přípravku Lerana, por. tbl. flm., do oběhu s přelepeným štítkem na krabičce a na blistru.  

 

Nové kontaktní údaje pro výrobce SW lékáren a distributorů

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje výrobce lékárenských a distribučních informačních softwarů o nových kontaktních údajích pro případy řešení specifických požadavků při vývoji, testování a provozování aplikací pro hlášení dle pokynů  LEK13 a DIS13.  

 

Kontrola lékáren v 1. pololetí 2012

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.  

 

Výzva k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující alopurinol

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících alopurinol k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.9.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Typhim VI, inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.9.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2012 (3)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Vasexten, por. cps. rdr. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2012 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Lefax, por. tbl. mnd. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Milgamma N, inj. sol. z úrovně zdravotnických zařízení.