ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - AURORIX

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení jedné šarže léčivého přípravku AURORIX, kde potisk obalu není v souladu s registrační dokumentací.  

 

Září 2011

Opatření při závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv.  

 

Mimořádná aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Dne 30.9.2011 byl na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen "Ústav") uveřejněn Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") k 1.10.2011.  V Seznamu nebyla uvedena výše a podmínky úhrady u léčivého přípravku DIROTON PLUS H 10 MG/12,5 MG TABLETY, POR TBL NOB 30, kód 0115688 a DIROTON PLUS H 20 MG/12,5 MG TABLETY POR TBL NOB 30, kód 0115689. Ústav neuvedené údaje dotčených přípravků neprodleně doplnil v rámci mimořádné aktualizace.  

 

Oční betablokátory a hodnocení rizika systémových nežádoucích účinků

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě doporučení EMA vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků ze skupiny očních betablokátorů k revizi a následné aktualizaci informací doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Informační dopis - Multaq

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Multaq (dronedarone), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Apidra

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Apidra (insulin glulisin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku NASIVIN SENSITIVE 0,025% nas.spr.  

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.10.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam") v aktualizované verzi datového rozhraní.  

 

Informační dopis - Revatio

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revatio tablety (sildenafili citras), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Pfizer, spol. s r.o., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Reakce SÚKL na článek serveru Týden.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na článek publikovaný serveru Týden.cz  29.9.2011 „Jak moc snížíme cenu léku? Odpověď dokáže hledat Česko roky“.  

 

2. čtvrtletí 2011

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  

 

Stanovisko SÚKL

Stanovisko k otázce případného nepřiznání úhrady potravinám pro zvláštní lékařské účely z titulu „výdeje i na lékařský předpis“  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27. 9. 2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku ZOXON 30x2mg.  

 

Informační dopis - Nplate

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Nplate (romiplostim), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Amgen s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.