ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Návrh Seznamu k 20.4.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.4.2013 (3)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Tulip 10 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/107/05-C/PI/001/12) a Tulip 20 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/108/05-C/PI/002/12) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.4.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Cozaar 50mg, Cozaar 100mg, Singulair 5 Junior, Singulair 10, Cosopt, Trusopt, Fosamax 70 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - MabThera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku MabThera, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Roche Registration Ltd. , zdravotnickým pracovníkům.      

 

Zásilkový výdej léčivých přípravků

Tato část informuje o podmínkách, požadavcích a povinnostech spojených se zásilkovým výdejem léčivých přípravků dle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů .   

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.4.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Tulip 10 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/107/05-C/PI/001/12) a Tulip 20 mg potahované tablety, por. tbl. flm. (reg. č. 31/108/05-C/PI/002/12) z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Protelos/Osseor (stroncium-ranelát) - výbor PRAC doporučil omezení používání

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) na dubnovém jednání doporučil omezení používání  léčivých přípravků Protelos/Osseor používaných k léčbě osteoporózy. Při přehodnocení bezpečnosti těchto léčivých přípravků bylo potvrzeno zvýšené riziko rozvoje srdečních onemocnění (vč. infarktu myokardu).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.4.2013

SÚKL informuje o stažení šarže léčivého přípravku Coldrex horký nápoj citron, por. plv. sol., 6ks  z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Tetrazepam - farmakovigilanční výbor doporučuje pozastavit registraci

Farmakovigilanční výbor EMA dospěl k závěru, že přínosy léčby tetrazepamem již nepřevažují její rizika a registrace přípravků obsahujících tetrazepam by měly být pozastaveny v celé EU.  

 

Pacienti

 

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Průzkum zaměřený na lékaře, lékárníky a veřejnost (dříve "Otázky lékové politiky").  

 

2013

 

Seznam lékáren zajišťujících zásilkový výdej

Ústav je povinen zveřejnit na internetu seznam osob (lékáren), které nabízejí léčivé přípravky veřejnosti na dálku prostřednictvím zásilkového výdeje a podaly Ústavu oznámení o zahájení této činnosti, včetně adres jejich internetových nabídek.