ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Registr zdrav. prostředků

 

Prezentace ze seminářů č. 2 a č. 7 - Sekce registrací - Farmakovigilance

Prezentace ze seminářů č. 2 a č. 7, které se konaly ve dnech 21.5.2013 a 23.5.2013.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.5.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Portora 35mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por. tbl. pro., 60x35mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 18. 3. 2013

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 18. 3. 2013  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 2/2013

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 23. 5. 2013  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.5.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Molsihexal Retard, por. tbl. pro. 30 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Léčivé přípravky podléhající dalšímu sledování (tzv. additional monitoring)

Evropská unie (EU) zavedla nový způsob označování léčivých přípravků, které jsou obzvlášť pečlivě sledovány regulačními orgány. Tyto léčivé přípravky jsou označovány jako přípravky podléhající „dalšímu sledování“.  

 

Věstník SÚKL 5/2013

Věstník SÚKL 5/2013 zveřejněn 21. 5. 2013.  

 

Diane 35, Chloe, Minerva a Vreya – doporučení výboru PRAC

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury doporučuje přijetí opatření pro snížení rizika tromboembolií.  

 

Návrh Seznamu k 20.5.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.5.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.5.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Miacalcic Nasal 200, nas. spr. sol. 2x2ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.5.2013 (2)

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Nipruss, inf. plv. sol., 5x60 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Avastin

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Avastin, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Roche Registration Ltd. zdravotnickým pracovníkům.       

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Protevasc 35mg tablety s prodlouženým uvolňováním, por. tbl. pro., 60x35mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Protelos/Osseor

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Protelos/Osseor, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Les Laboratoires Servier, Suresnes cedex, zdravotnickým pracovníkům.