ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Duben 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2012

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Zenaro 5 mg, por. tbl. flm.  

 

Náměstek ministra Petr Nosek uvedl do funkce nového ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Náměstek pro zdravotní pojištění Petr Nosek dnešním dnem uvedl do funkce ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv MUDr. Pavla Březovského, který byl vybrán na základě transparentního výběrového řízení. Výběrová komise doporučila z devíti kandidátů ministrovi Leošovi Hegerovi zmiňovaného kandidáta.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2012

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v prvním čtvrtletí 2012).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.5.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Gilenya (fingolimod), který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Ltd., Horsham, West Sussex zdravotnickým pracovníkům.  

 

Výzva k aktualizaci textů u léčivých přípravků obsahující inhibitory protonové pumpy

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících inhibitory protonové pumpy (esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol) k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Věstník SÚKL 04/2012

Věstník SÚKL 04/2012 zveřejněn 26. 4. 2012  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.4.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Oltar 6 mg, por. tbl. nob., 30x6mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam IPLP k 1.5.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

EMA doporučila nová opatření týkající se léčby přípravkem Gilenya

Evropská léková agentura (EMA) uzavřela přehodnocení kardiovaskulární bezpečnosti léčivého přípravku Gilenya (fingolimod) s tím, že poměr přínosů a rizik zůstává nadále pozitivní, pokud budou dodržována nově doporučená opatření.  

 

Prezentace ze seminářů č. 4 a 5

Prezentace ze seminářů GCP pro členy místních etických komisí konaných ve dvou termínech 22. 3. 2012 a 3. 4. 2012.  

 

Návrh Seznamu k 20.4.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Výzva k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky obsahující buserelin, goserelin, histrelin, leuprorelin, nafarelin a triptorelin

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících analoga/agonisty gonadotropin-releasing hormonů (GnRH) k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.