ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Hydroxyethyl škrob – výbor PRAC doporučuje pozastavení registrace

Farmakovigilanční výbor PRAC Evropské lékové agentury po přehodnocení dostupných informací došel k závěru, že poměr přínosů a rizik u infuzních léčivých přípravků obsahujících hydroxyethyl škrob (HES) je negativní a doporučil pozastavení jejich registrace.  

 

Referral

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - LP Condrosulf 800

Informace o povolení uvedení do oběhu léčivého přípravku Condrosulf 800, por. tbl. obd., 30x800mg, se štítky na vnějším obalu přípravku.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.6.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Actilyse, inj.+inf.plq.sol., 1+1x50ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Jednání CHMP 27. - 30. května 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 27. - 30. května 2013  

 

Kodein – omezení používání u dětí k úlevě od bolesti

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury (EMA) doporučil řadu opatření týkajících se bezpečnosti léků s obsahem kodeinu při použití u dětí za účelem zmírnění bolesti.  

 

Informační dopis - NUMETA G13% E

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NUMETA G13% E, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.6.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Numeta G13%E, inf. eml. 10x300 ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Eclaran 10

Informace o povolení uvedení léčivého přípravku Eclaran 10, drm. gel, 1x45gm do oběhu s přelepeným štítkem na krabičce.  

 

Informační dopis - Chloe, Vreya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Chloe a Vreya, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Zentiva, k.s. a Heaton a.s. zdravotnickým pracovníkům.