ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 9 - Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací

Téma semináře: Klinické hodnocení léčiv - regulace v ČR, požadavky GCP, úloha SÚKL      

 

Rok 2012

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2012.  

 

Červenec 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 3.8.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Metoklopramid – omezení používání

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury doporučil změnu používání léčivých přípravků s obsahem metoklopramidu včetně omezení dávky a délky léčby.  

 

Ketokonazol v perorální formě - EMA doporučuje pozastavení registrace

Přínos léčby mykotických infekcí perorálním ketokonazolem nepřevyšuje riziko poškození jater.  

 

Antidiabetická léčba látkami ovlivňujícími inkretiny a možné riziko poškození pankreatu – aktualizace informací

Dostupné údaje nepotvrzují zvýšené riziko poškození slinivky břišní.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Aspendos

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku ASPENDOS 100 mg, por. tbl. nob., 30x100 mg,  a o jeho uvedení do distribuce v České republice.    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 01/2013 - 06/2013).