ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Pegasys

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Pegasys, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd.  

 

Říjen 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Informační dopis - Jevtana

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Jevtana, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci sanofi-aventis groupe.  

 

Kontakty

Kontakty, mapa areálu, dopravní spojení  

 

Sankce - rok 2013

 

Stanovisko SÚKL k použití očních kapek z autologního séra pacienta

Vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv na základě opakovaných dotazů na možnost použití očních kapek připravených nebo vyrobených z autologního séra pacienta pro autologní léčbu syndromu suchého oka.  

 

FI listopad 2013

Farmakoterapeutické informace 11/2013  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.11.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Dobica, por. cps. dur., 50x250 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Vibrocil, nas. spr. sol. 1x10 ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2013 - 09/2013).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Věstník SÚKL 10/2013

Věstník SÚKL 10/2013 zveřejněn 25. 10. 2013  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.10.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NovoMix®30 FlexPen®, 100 j./ml injekční suspenze v předplněném peru z úrovně pacientů.  

 

SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) omezení použití v porodnických indikacích schváleno

CMDh jednohlasně odsouhlasila doporučení PRAC týkající se omezení použití přípravků SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) v porodnických indikacích.  

 

Informační dopis - NovoMix 30 FlexPen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NovoMix 30 FlexPen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novo Nordisk.