ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Diklofenak – CMDh schválila doporučení Výboru PRAC

Byla schválena nová doporučení určená k minimalizaci kardiovaskulárních rizik.  

 

Námelové alkaloidy - omezení použití

Výbor CHMP ukončil přehodnocení přípravků s obsahem námelových alkaloidů a doporučil výrazné omezení jejich indikací.  

 

Červen 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Medopexol 0,18 mg, por. tbl. nob.

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku Medopexol 0,18 mg, por. tbl. nob., 30x0,18 mg, z cizojazyčných obalů do obalů s českými texty a jeho uvedení do distribuce v České republice.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.7.2013

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku VICKS SYMPTOMED FORTE CITRÓN , por. plv. sol., z úrovně zdravotnických zařízení.      

 

Požadavky nové legislativy

 

Kontakt

 

Kodein u dětí k úlevě od bolestí – CMDh schvaluje doporučení PRAC

Koordinační skupina pro MRP/DCP procedury CMDh jednohlasně schválila řadu opatření ke snížení rizik při použití léků obsahujících kodein, pokud jsou používány k zvládání bolesti u dětí.  

 

Jednání CHMP 24. - 27. června 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 24. - 27. června 2013  

 

Vydání nových farmakovigilančních pokynů

Nový pokyn PHV-6 a nová verze pokynu PHV-4.  

 

Alergické reakce při nitrožilním podávání železa – nová doporučení

Výbor CHMP ukončil přehodnocení přípravků s obsahem železa k nitrožilnímu podání se závěrem, že je nutno dodržovat opatření k omezení rizika alergických reakcí.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.7.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 12/2012 - 05/2013).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Informační dopis - Tetraspan 6%, Tetraspan 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tetraspan 6% a Tetraspan 10%, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  B. Braun Melsungen AG, zdravotnickým pracovníkům.