ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

FI prosinec 2013

Farmakoterapeutické informace 12/2013  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.12.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Hydrogenuhličitan sodný 4.2%(W/V) - Braun, inf.sol. a  Hydrogenuhličitan sodný 8.4%(W/V) - Braun, inf.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Efient

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Efient, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Eli Lilly Nederland B.V.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – Landex 5 mg potahované tablety - aktualizace

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku Landex 5 mg potahované tablety, 28x5 mg, z cizojazyčných obalů do obalů s českými texty a o jeho uvedení do distribuce v České republice.  

 

Prezentace ze seminářů č. 12 a č. 13

Prezentace ze seminářů 12 a 13 - Téma: "Žádosti o změny v registraci podané po 4.8.2013 u národně registrovaných léčivých přípravků", s termínem konání 3. 12. 2013 a 5. 12. 2013.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2013 - 10/2013).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.11.2013

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Marvelon, por. tbl. nob. (reg.č. 17/126/91-C/PI/001/11) a Mercilon, por. tbl. nob. (reg. č. 17/875/92-C/PI/001/11) k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Informační dopis - Anavenol

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Anavenol, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Zentiva, k.s., Praha.  

 

Thiokolchikosid – omezení v používání

Thiokolchikosid by měl být dále používán pouze pro přídatnou krátkodobou léčbu bolestivých svalových kontraktur centrálního původu.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 5. 11. 2013

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 5. 11. 2013  

 

2013

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.