ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Pegasys

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Pegasys, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Lapozan 5 mg potahované tablety

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku Lapozan 5 mg potahované tablety, 28x5 mg, z cizojazyčných obalů do obalů s českými texty a o jeho uvedení do distribuce v České republice.  

 

Informační dopis - i.v. železo

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Ferrlecit , Venofer a Ferinject , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o. a Vifor France SA.  

 

Věstník SÚKL 11/2013

Věstník SÚKL 11/2013 zveřejněn 19. 11. 2013  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.11.2013

SÚKL informuje o uvolnění uvedených šarží léčivého přípravku Yadine, por. tbl. flm., 3x21 k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.11.2013

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Mirena, iut. ins. 1x52mg (reg. č. 17/372/97-C/PI/001/08) k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Informace SÚKL - neregistrovaný LP Oncaspar

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky týkající se závady v jakosti v ČR neregistrovaného léčivého přípravku Oncaspar, inj. sol. 1x5ml.  

 

Seminář 13 - Sekce registrací

Téma semináře: Žádosti o změny v registraci podané po 4. 8. 2013 u národně registrovaných léčivých přípravků.  

 

Informační dopis - HyperHAES, Volulyte 6%, Voluven, Voluven 10 %, Tetraspan 10 %, Tetraspan 6 %

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků HyperHAES, Volulyte 6%, Voluven, Voluven 10 %, Tetraspan 10 %, Tetraspan 6 %, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Fresenius Kabi Deutschland GmbH a B. Braun Melsungen AG.  

 

Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Gilenya , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Ltd.  

 

Informační dopis - Mabthera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku  Mabthera , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd.  

 

Diacerein – výbor PRAC doporučil pozastavení registrace

Farmakovigilanční výbor (PRAC) vyjádřil obavy týkající se možného závažného průjmu a hepatotoxicity (poškození jater).  

 

Informace SÚKL pro držitele rozhodnutí o registraci

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na změnu povinností držitelů rozhodnutí o registraci týkající se oznámení uvedení, přerušení, ukončení či následného obnovení uvádění léčivého přípravku na trh v ČR.  

 

Informační dopis - Pegasys

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Pegasys, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Roche Registration Ltd.  

 

Říjen 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.