ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 30.9.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dovážených léčivých přípravků Mercilon, por. tbl. nob., reg.č. 17/875/92-C/PI/001/11 a Marvelon, por. tbl. nob. reg. č. 17/126/91-C/PI/001/11 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

2. čtvrtletí 2013 - Léčivé přípravky pro léčbu poruch tukového metabolismu – dodávky v letech 2002–2012 (fibráty, ezetimib, statiny)  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 03/2013 - 08/2013).  

 

Seznam IPLP k 1.10.2013

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Upozornění SÚKL - Pendepon Compositum

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na neshodnost v ČR registrovaného léčivého přípravku PENDEPON COMPOSITUM a na Slovensku registrovaného přípravku téhož názvu.  

 

Informace distributorům

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje distributory, kteří se zabývají exportem či reexportem léčivých přípravků do zahraničí, na povinnosti vyplývající ze zákona o léčivech.  

 

Prezentace ze semináře č. 9 - Sekce registrací

Prezentace ze semináře č. 9 - Klinické hodnocení léčiv - regulace v ČR, požadavky GCP, úloha SÚKL, který se konal dne 17. 9. 2013.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2013

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 26. 9. 2013.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.9.2013

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Solmucol, por. plv. sir., 180ml z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.9.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Věstník SÚKL 9/2013

Věstník SÚKL 9/2013 zveřejněn 19. 9. 2013.  

 

Numeta G13%E – pozastavení registrace/Numeta G16%E - opatření ke snížení rizika hypermagnezémie

Evropská léková agentura doporučila dočasně pozastavit registraci přípravku Numeta G13%E a zvýšit opatření pro bezpečnější používání přípravku Numeta G16%E.  

 

SABA (krátkodobě působící beta-2 agonisté) – omezení indikací v léčbě tokolýzy

Evropská léková agentura  doporučuje omezení v používání injekčních forem SABA a ukončení používání ve formě tablet a čípků.  

 

Upozornění na přesun části SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přesunu části zaměstnanců sekce cenové a úhradové regulace a sekce zdravotnických prostředků z důvodu rekonstrukce.