ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Jednání CHMP 18. - 21. listopadu 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 18. - 21. listopadu 2013  

 

Jednání CHMP 21. - 24. října 2013

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 21. - 24. října 2013  

 

Věstník SÚKL 1/2014

Věstník SÚKL 1/2014 zveřejněn 21. 1. 2014  

 

Věstník SÚKL 2014

 

Informační dopis - Abraxane

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Abraxane, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraciCelgene Europe Limited.  

 

Návrh Seznamu k 20.1.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Sankce - rok 2014

 

Zrušené registrace

 

Změny v registracích

 

Stroncium-ranelát (Protelos) - pozastavení používání

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) Evropské lékové agentury zvážil poměr přínosů a rizik přípravků Protelos/Osseor (s účinnou látkou stroncium-ranelát) a doporučil pozastavení jejich registrace a používání.