ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: thiopental - riziko hypokalémie a rebound hyperkalémie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících thiopental k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky.  

 

Hloubková revize systému úhrad 2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých bude zahájena hloubková revize systému úhrad.  

 

Informační dopis - Increlex

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Increlex, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Ipsen Pharma.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.1.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Iburion 400 mg, por. tbl. flm. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: mirtazapin - riziko pankreatitidy

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících mirtazapin k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky.  

 

Informační dopis - Erbitux

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Erbitux, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Merck KGaA.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.1.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Diane-35, por. tbl. obd., reg. č.:17/154/84-C/PI/001/11 z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sankce - rok 2014

 

Kontrola lékáren v 1. pololetí 2013

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  

 

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: doxycyklin – fotoonycholýza

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících doxycyklin k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: roxithromycin – poruchy sluchu a rhabdomyolýza

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících roxithromycin k aktualizaci textů doprovázejících tyto léčivé přípravky.  

 

Informační dopis - Apo-Temozolomid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Apo-Temozolomid, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Apotex Europe B.V.  

 

Prosinec 2013

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Statut SÚKL

Statut Státního ústavu pro kontrolu léčiv  

 

Linoladiol N - omezení v používání

Evropská léková agentura doporučuje omezení použití krému Linoladiol N s obsahem estradiolu pouze na krátkodobou vaginální léčbu (maximálně 4 týdny) a jako lék 2. volby, pokud léčba přípravky s nižším obsahem estrogenů není dostatečně účinná.