ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

EMA zahájila přehodnocení přípravků obsahujících tetrazepam

Evropská léková agentura (EMA) zahájila přehodnocení přípravků obsahujících tetrazepam. Důvodem pro přehodnocení jsou závažné kožní reakce, které se objevují v průběhu léčby.  

 

Informační dopis - tkáňová lepidla

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravků Evicel, Tisseel, Tisseel Lyo, Artiss, který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci  Baxter Czech, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.1.2013

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Singulair 4 mini, por. tbl. mnd. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.1.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – TIAPRIDAL (3)

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o povolení uvedení do oběhu zbývající šarže léčivého přípravku TIAPRIDAL por.gtt.sol., u nichž údaje v české a slovenské části příbalové informace nejsou obsahově shodné.  

 

Průzkum SÚKL: Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstávají nevyužity

Léky za více než 1,5 miliardy korun zůstaly v roce 2011 bez reálného využití a lidé je buď odevzdali do lékáren, vyhodili do komunálního odpadu, nebo vrátili zpět do ordinací lékařů. V celkovém měřítku se jedná minimálně o 3,7 % všech dodávek distributorů léků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.1.2013 (2)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Tredaptive 1000mg/20mg, por. tbl. ret.  

 

4. čtvrtletí 2012

Přehled činností oddělení klinického hodnocení.  

 

Seminář 1 - Sekce dozoru - seminář správné distribuční praxe

Téma semináře: Změny v legislativě pro správnou distribuční praxi        

 

Informační dopis - Gilenya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Gilenya , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Novartis Europharm Ltd.,  zdravotnickým pracovníkům.  

 

Zrušené registrace

 

Změny v registracích