Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 6.12.2011 (1)

SÚKL informuje o stažení dalších šarží léčivého přípravku ESCAPELLE por.tbl.nob. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Reakce SÚKL na článek serveru iDnes.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na článek serveru iDnes.cz „Lékaři umí vyléčit smrtelnou nemoc krve. Kazí jim to stará pravidla", ze dne 4. 12. 2011, ve kterém nejsou uvedeny veškeré informace.  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ vydaného k 1.12. s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 2.12.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2011).  

 

Seminář 2 - Sekce registrací - Oddělení klinického hodnocení a Oddělení posuzování farmaceutické dokumentace

Aktualizované pokyny a novinky v oblasti klinického hodnocení.  

 

VYR-32 Seznam definic

 

Doplněk 20

 Řízení rizik pro jakost    

 

Doplněk 19

Referenční a retenční vzorky  

 

Doplněk 17

Parametrické propouštění  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.12.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již nebude vydávána řádná aktualizace Seznamu.   

 

Doplněk 14

Výroba  léčivých  přípravků  pocházejících  z  lidské  krve  nebo  lidské  plazmy.  

 

Doplněk 12

Používání ionizujícího záření ve výrobě léčivých přípravků  

 

Doplněk 10

Výroba aerosolových přípravků pro inhalační použití  

 

Doplněk 9

Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí.