ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mesporin 1000 mg IV - aktualizace ze dne 27.12.2022

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Mesporin 1000 mg IV.   

 

Informace k podobě prvních balení vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5 – předplněné injekční stříkačky a jednodávkové injekční lahvičky

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasné podobě prvních balení vakcíny Spikevax bivalent Original/Omicron BA.4-5, konkrétně nových druhů vnitřního obalu „předplněná injekční stříkačka“ a „jednodávková injekční lahvička“.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 1. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Nové rozdělení léčivých látek do ATC skupin dle aktuálně platné verze ATC/DDD Indexu

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o novém rozdělení léčivých látek do ATC skupin souvisejícím s vydáním aktualizované verze ATC/DDD Indexu platné od 1. 1. 2023.      

 

Změna způsobu výdeje léčivého přípravku Xados 20 mg tablety, velikost balení 10 tablet

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně způsobu výdeje léčivého přípravku Xados, 20 mg, tbl.nob., velikost balení 10 tablet, SÚKL kód 148671. Způsob výdeje velikostí balení 20, 30, 40 a 50 tablet zůstává nezměněn.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Omnadren 250

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Omnadren 250.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydromorphon-HCl PUREN 8 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt balení léčivého přípravku Hydromorphon-HCl PUREN 8 mg, 100 hard capsules, podezřelého z padělání.   

 

Prodloužení doby použitelnosti vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/dávku, koncentrát pro injekční disperzi

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila dne 21. 12. 2022 změnu registrace vakcíny Comirnaty 30 mikrogramů/ dávku, koncentrát pro injekční disperzi, kterou se mění doba použitelnosti při -90 °C až -60 °C z 15 měsíců na 18 měsíců.  

 

Věstník 12/2022

Věstník SÚKL 12/2022 zveřejněn 22. 12. 2022  

 

Bydureon - ukončení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně ukončení dodávek léčivého přípravku BYDUREON.  

 

Hlavní body zasedání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 12.–15. prosince 2022

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) EMA na svém zasedání v prosinci 2022 doporučil ke schválení pět léčivých přípravků.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.12.2022

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného používání léčivého přípravku  Infanrix hexa, inj. pls.sus. 10+10x0,5ml isp.+20j.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - FLIXOTIDE INHALER N

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - ABILIFY MAINTENA

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - HERCEPTIN

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) , za účelem ochrany veřejného zdraví.