ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

2013

 

FI únor 2014

Farmakoterapeutické informace 2/2014  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2014

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2013 - 01/2014).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Artizia 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety, por. tbl. obd. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Stroncium-ranelát (Protelos) – registrace zůstává platná s dalším omezením používání

Výbor CHMP doporučuje, aby přípravky Protelos/Osseor byly i nadále dostupné, avšak s dalším omezením používání.  

 

Kontrola u poskytovatelů zdravotní péče v roce 2013

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických prostředků u poskytovatelů zdravotní péče.    

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2013

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  

 

Kontrola zdravotnických zařízení v roce 2013

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Secatoxin Forte

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Secatoxin Forte, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Teva Pharmaceuticals CR.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.2.2014

SÚKL informuje o uvolnění distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Vreya, por. tbl. flm.  

 

2014

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  

 

Návrh Seznamu k 20.2.2014

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.2.2014. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Kombinovaná hormonální kontraceptiva a riziko žilních tromboembolií

Evropská komise potvrdila závěry EMA o riziku žilních tromboembolií ve vztahu k užívání hormonální antikoncepce.  

 

Věstník SÚKL 2/2014

Věstník SÚKL 2/2014 zveřejněn 18. 2. 2014