ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 14.3.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravku Formaldehydi kutvirti gargarisma z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk

Celkový přehled ke dni 22.04.2024  

 

Prezentace ze semináře - Sekce dozoru

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí dozoru na téma: Ochranné prvky s termínem konání dne 11. 3. 2014.  

 

Rok 2014

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Diacerein – registrace zůstává platná s omezením používání

Farmakovigilanční výbor (PRAC) doporučil omezení pro používání diacereinu zaměřená na snížení rizika závažného průjmu a účinků na játra.  

 

Zolpidem – nová doporučení

Farmakovigilanční výbor (PRAC) dokončil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících zolpidem a doporučil změny textů týkající se schopnosti řízení vozidla a duševní bdělosti.  

 

Domperidon - omezení použití

Farmakovigilační výbor (PRAC) doporučil změny v používání léčivých přípravků obsahujících  domperidon na léčbu nevolnosti a zvracení včetně omezení dávky a délky léčby.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 4. čtvrtletí 2013.