ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji v 1. čtvrtletí 2014.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Rok 2014

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – VENOFER, injekční roztok

SÚKL informuje o přebalení léčivého přípravku Venofer, injekční roztok, 5x5ml.  

 

Informační dopis - padělaný léčivý přípravek označený jako Herceptin

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se padělků přípravku Herceptin, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Roche.  

 

Hodnocení vývoje distribuce vybrané skupiny léčivých přípravků

4. čtvrtletí 2013 - Hodnocení vývoje dodávek léčivých látek ze skupiny inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa v letech 2008–2013