ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění pro distributory – narušování celistvosti balení registrovaných léčivých přípravků

Státní ústav pro kontrolu léčiv („Ústav“) upozorňuje distributory na povinnosti vyplývající ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o léčivech“).  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 2. čtvrtletí 2015.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Zyvoxid 600mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Zyvoxid 600mg, por. tbl. flm., 10x 600mg.  

 

Červenec 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Rok 2014

Hemovigilance ČR – Výroční zpráva SÚKL - 2014 (oznamovací období 1. 1. 2014 – 31. 12. 2014)    

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.7.2015 (3)

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Exjade 500mg, por. tbl. sus.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 01/2015 - 06/2015).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.7.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Monace Combi 20mg/12,5mg, por. tbl. nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.7.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Linoladiol N, vag. crm. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Petnidan Saft 50mg/ml

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Petnidan Saft 50mg/ml, 250 ml  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Mabthera 500 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Mabthera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x50 ml  

 

Věstník SÚKL 7/2015

Věstník SÚKL 7/2015 zveřejněn 27. 7. 2015