ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.9.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2015

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 31. 8. 2015  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.8.2015

SÚKL informuje o uvolnění k distribuci, výdeji a léčebnému použití léčivého přípravku Forexo 200 mg potahované tablety, por. tbl. flm.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Meropenem Hospira 500mg a Meropenem Hospira 1g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.8.2015

SÚKL informuje o stažení šarží léčivého přípravku APO-FLUOXETINE , POR CPS DUR, 20 mg z úrovně pacientů.  

 

Seznam IPLP k 1.9.2015

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2014

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   

 

Věstník SÚKL 8/2015

Věstník SÚKL 8/2015 zveřejněn 21. 8. 2015  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.8.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Pramipexol Stada 0,18 mg tablety, por.tbl.nob. a Pramipexol Stada 0,7 mg tablety, por.tbl.nob. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.8.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.8.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Natrium Salicylicum Biotika, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

2013

 

Přerušení dodávek léčivého přípravku Nitrofurantoin-Ratiopharm

Důležitá informace SÚKL pro distributory, lékárny a zdravotnické pracovníky týkající se přerušení dodávek léčivého přípravku Nitrofurantoin-Ratiopharm ve specifickém léčebném programu.  

 

Jednání CHMP 20. - 23. července 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 20. - 23. července 2015  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2015

Poskytnutí údajů a zejména finální verze rozhodnutí o vybraných řízeních vedených Ústavem, konkrétně těchto: sukls144981/2013, sukls147395/2014, sukls58706/2014, sukls91970/2013, sukls210337/2013.