ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 17.9.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Eprex 1000 IU/0,1ml, inj. sol. až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.9.2015

SÚKL informuje o stažení šarže léčivého přípravku FLUOROPOS, oph. gtt. sus.1x5ml/5mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace ke změnám registrace spočívajících v úpravě textů podle aktualizovaného dokumentu CCDS

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o změně přístupu SÚKL k validaci změn registrace typu II spočívajících v aktualizaci textů podle CCDS.  

 

Informace ke změnám registrace spočívajících v úpravě textů podle aktualizovaného dokumentu CCDS

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci o změně přístupu SÚKL k validaci změn registrace typu II spočívajících v aktualizaci textů podle CCDS.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.9.2015

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku Elotrace, inf.cnc.sol., 10x100 ml k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.9.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Penbene 1 000 000,  por. tbl. flm. 12x1MU , Penbene 1 000 000, por. tbl. flm. 21x1MU , Penbene 1 000 000, por. tbl. flm. 30x1MU až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 7. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:  

 

Adrenalinové autoinjektory – nová doporučení k používání

Na základě přehodnocení používání adrenalinových autoinjektorů jsou doporučena nová opatření k zajištění rychlé a účinné léčby anafylaxe.  

 

FI září 2015

Farmakoterapeutické informace 9/2015  

 

Informační dopis - Betmiga

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Betmiga, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Astellas Pharma Europe B.V.  

 

Srpen 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.9.2015

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití uvedené šarže léčivého přípravku Elotrace, inf.cnc.sol., 10x100ml.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml inj. sol.

SÚKL obdržel od bulharské regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Norditropin SimpleXx 15 mg/1,5 ml, inj. sol.  

 

Stanovisko k použití autologních kmenových buněk pro léčbu končetinové ischemie

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává aktualizované stanovisko k použití autologních kmenových buněk z kostní dřeně pro léčbu kritické končetinové ischemie.