ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Přehled správních řízení

Přehled správních řízení o stanovení maximální ceny a o stanovení výše a podmínek úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, včetně pravomocných rozhodnutí.   

 

Doručování veřejnou vyhláškou

Doručování veřejnou vyhláškou upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.     

 

Září 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci ČAFF ze dne 2. 7. 2015

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF ze dne 2. 7. 2015  

 

FI říjen 2015

Farmakoterapeutické informace 10/2015  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.10.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.10.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 03/2015 - 08/2015).  

 

Sankce - rok 2015

 

Sankce uložené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů . Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 25.9.2015

SÚKL informuje o uvolnění k distribuci, výdeji a léčebnému použití léčivého přípravku Artizia 0,075mg/0,020mg obalené tablety, por.tbl.obd.    

 

Informace o odcizení léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Humira PEN.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku MabThera 500 mg, inf. cnc. sol. 1x50 ml    

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.9.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku PROPOFOL-LIPURO 1 % (10mg/ml), inj. + inf.eml.10x100ml/1000mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací zde dne 24. 8. 2015

Poskytnutí přesného znění souhrnu údajů o přípravku IMURAN 50 MG platného v období od 10. 7. 2013 do 18. 9. 2013 - opakovaná žádost.  

 

Žádost o poskytnutí informací zde dne 17. 8. 2015

Poskytnutí kódu dle mezinárodní klasifikace nemocí a diagnózy podle jednotlivých použití neregistrovaného léčivého přípravku 99mTc-TEKTROTYD v období od 1. 5. 2012 do 31. 12. 2012 a v období od 1. 1. 2015 do 31. 7. 2015.