ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   

 

Informace o možných výpadcích systémů CÚ a RLPO

SÚKL informuje o možných výpadcích Centrálního úložiště (CÚ) a Registru pro léčivé přípravky s omezením (RLPO).  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.11.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 04/2015 - 09/2015).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků DIROTON PLUS H 10 MG/12,5 MG TABLETY, por. tbl. nob 30 a DIROTON PLUS H 20 MG/12,5 MG TABLETY, por. tbl. nob 30  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

FI listopad 2015

Farmakoterapeutické informace 11/2015  

 

Úprava rozhodování o „hraničních" přípravcích

Seznam právních předpisů, podle kterých správní orgán postupuje při vydávání rozhodnutí, stanovisek a poskytování odborných konzultací týkajících se hraničních tzv. produktů.  

 

Věstník SÚKL 10/2015

Věstník SÚKL 10/2015 zveřejněn 26. 10. 2015  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku SPECIES UROLOGICAE PLANTA , por.spc., 1x100 g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Jednání CHMP 21. - 24. září 2015

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 21. - 24. září 2015  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ephedrine HCl Sterop 50 mg

SÚKL obdržel od belgické regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Ephedrine HCl Sterop, 50 mg.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarže léčivého přípravku Bravelle 75 IU, inj. pso. lqf., 10+10x1ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.10.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.10.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Fucidin, drm.crm. 1x15 gm 2% až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Sprycel 100 mg

SÚKL obdržel od zástupce společnosti Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie, držitele rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Sprycel 100mg, por. tbl. flm., 30X100mg, informaci o výskytu padělků tohoto léčivého přípravku.