ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Návrh Seznamu k 20.11.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.11.2015 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku THYMOMEL, POR SIR 1x250ml a THYMOMEL, POR SIR 1x100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Nitroděložní kontraceptiva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se nitroděložních kontraceptiv, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi Bayer s.r.o. a Gedeon Richter Marketing Č R, s.r.o.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže hromadně připravovaného léčivého přípravku ACIDI BORICI AQUA OPHTHALMICA CUM T.,velikost balení 20g a 50g, až z úrovně pacientů.  

 

Informační dopis - Mykofenolát

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků obsahujících mykofenolát, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi Roche s.r.o., Sandoz s.r.o., Novartis s.r.o, Medis International a.s., Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. a Teva B.V., Haarlem.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 10.11.2015

SÚKL informuje o uvolnění k distribuci, výdeji a léčebnému použití léčivého přípravku Donepezil Mylan 10 mg, tbl.por.dis. 28x10 mg.  

 

Oznámení o termínu nasazení ERP a RLPO

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 221/2013 Sb. upozorňuje SÚKL na nové informace k nasazení rozhraní ERP a RLPO.  

 

Informace k novým verzím rozhraní ERP a RLPO

V souvislosti s novelou vyhlášky č. 221/2013 Sb. upozorňuje SÚKL na nová verze rozhraní ERP a RLPO.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 3. čtvrtletí 2015.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Říjen 2015

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

HPV vakcíny – přehodnocení bezpečnosti nezjistilo zvýšené riziko

Hlášené případy potíží v rámci syndromů CRPS a POTS po očkování HPV vakcínou se neliší od toho, co se vyskytuje v běžné populaci.  

 

Informační dopis - Primene 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Primene 10%, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Baxter Czech spol. s r. o.