ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - Zelboraf

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Zelboraf, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Roche Registration Limited.  

 

Informační dopis - Depakine sirup

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Depakine POR SIR 1x150ml , který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností sanofi-aventis, s.r.o .  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku POLYGYNAX, vag.cps.mol 6 II až z úrovně pacientů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.11.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CURACNÉ 20 mg měkká tobolka, por.cps.mol.30x20mg,CURACNÉ 40mg, por.cps.mol.30x40mg až z úrovně pacientů.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2015

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2015 - 10/2015).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Morphin Biotika 1%, inj. sol., 10x1ml/10mg a Morphin Biotika 1%, inj. sol., 10x2ml/20mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - Tecfidera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Tecfidera, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Biogen Idec Ltd.  

 

Věstník SÚKL 11/2015

Věstník SÚKL 11/2015 zveřejněn 25. 11. 2015  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Aescin-Teva, por. tbl. ent. 30x20mg a Aescin-Teva, por. tbl. ent. 90x20mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku CURACNÉ 10 mg měkká tobolka, por.cps.mol.30x10mg,CURACNÉ 20 mg měkká tobolka, por.cps.mol.30x20mg,CURACNÉ 40mg, por.cps.mol.30x40mg až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.11.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku POLYGYNAX, vag.cps.mol 6 II až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.11.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravku PENBENE 1 000 000, POR TBL FLM až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.11.2015

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2015. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2015

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy: