ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

FI únor 2016

Farmakoterapeutické informace 2/2016  

 

Informační dopis - Tachosil

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Tachosil, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Takeda Austria GmbH.  

 

Povolené souběžné dovozy

 

Zrušené registrace

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.2.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 07/2015 - 12/2015).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.1.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku  PRAMIPEXOL STADA 0,7 mg TABLETY, POR TBL NOB 100x0,7 mg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace o pozbytí platnosti povolení k distribuci – PRAKTIK AREA s.r.o.

SÚKL informuje o pozbytí platnosti povolení k distribuci společnosti PRAKTIK AREA s.r.o.    

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sankce - rok 2016

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Neulastim

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Neulastim (Neulasta), inj.sol.        

 

Do 31. 12. 2015

 

Do 31. 12. 2014

 

Sankce - rok 2016