ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Duben 2016

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Rok 2016

 

Seminář 6 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata (opakování semináře 5 ze dne 14. 6. 2016)  

 

Seminář 5 - Sekce registrací

Téma: Seminář sekce registrací - aktuální témata    

 

FI květen 2016

Farmakoterapeutické informace 5/2016  

 

Seminář 4 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci (opakování semináře 3 ze dne 7. 6. 2016)  

 

Seminář 3 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Buprenorfin Alkaloid, sublingvální tablety

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků Buprenorfin Alkaloid 2 mg, sublingvální tablety a Buprenorfin Alkaloid 8 mg, sublingvální tablety.    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg, č. š. P0003601, P0003801, P0004002, P0003704, P0004102, P0003302

SÚKL obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Soliris 300 mg, ivn. inf. cnc. sol. 1x30ml, čísla šarží P0003601, P0003801, P0004002, P0003704, P0004102, P0003302.  

 

Informační dopis - Invokana, Vokanamet

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Invokana a Vokanamet, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Janssen-Cilag International NV.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.4.2016 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Penicilin G 1,0 draselná soĺ Biotika, inj. plv. sol., 10x1MU až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2015 - 03/2016).