ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Věstník SÚKL 9/2016

Věstník SÚKL 9/2016 zveřejněn 23. 9. 2016  

 

Záměna léčivých přípravků společnosti Zentiva - informace pro pacienty

Otázky a odpovědi pro pacienty k záměně léků společnosti Zentiva:  ATRAM, NEUROL, OXAZEPAM, PREDNISON, DOLMINA, HYDROCHLOROTHIAZID, PYRIDOXIN a SIMVACARD  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.9.2016

SÚKL informuje o: 1. stažení uvedených šarží léčivých přípravků až z úrovně pacientů 2. stažení uvedených šarží léčivých přípravků až z úrovně zdravotnických zařízení   

 

Varování před kitem MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech

Na základě sdělení belgické autority (Federal Agency for Medicinal products and Health products) SÚKL upozorňuje, že při použití kitu MicroTrak Syphilis TPHA PK šarže D268003, výrobce Trinity Biotech, vychází některé pozitivní vzorky vyšetřované na syfilis chybně jako nereaktivní. Dle sdělení výrobce nebyla daná šarže kitu v ČR distribuována.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.9.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků KOGENATE BAYER 250 IU , INJ PSO LQF 1+1x2,5ML ISP+1NAS,  KOGENATE BAYER 500 IU , INJ PSO LQF 1+1x2,5ML ISP+1NAS, KOGENATE BAYER 1000 IU , INJ PSO LQF 1+1x2,5ML ISP+1NAS, KOGENATE BAYER 2000 IU, INJ PSO LQF 1+1x5ML ISP+1NAS  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.9.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.9.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku LAMYA 0,075 MG, tbl. flm. 3x28x0,075mg II až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2016 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku FLUDARABIN EBEWE 25 MG/ML KONCENTRÁT PRO PŘÍPRAVU INJ NEBO INF ROZTOKU, inj.+ inf.cnc.sol. 1x2mlx25mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Prezentace k semináři 14 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.9.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže souběžně dováženého léčivého přípravku OSCILLOCOCCINUM, GRA 6x1G až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku perindopril

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na aktualizaci informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku perindopril v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 20. - 22. června 2016.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.9.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků  Helixate Nexgen 250 IU, inj.pso.lqf. 1+1x2,5ml + set, Helixate Nexgen 1000 IU , inj.pso.lqf. 1+1x2,5ml + set, Helixate Nexgen 2000 IU , inj.pso.lqf. 1+1x5ml + set x2000 IU  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku trimethoprim

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku trimethoprim v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 18. - 20. července 2016.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku dextromethorfan

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku dextromethorfan v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 18. - 20. července 2016.