ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Kedrigamma, Pixabin a více léčivých přípravků s léčivými látkami Lenvatinib Mesylate a Nintedanib

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Kedrigamma, Pixabin a léčivých přípravků s léčivými látkami Lenvatinib Mesylát a Nintedanib  

 

Věstník 10/2023

Věstník SÚKL 10/2023 zveřejněn 26. 10. 2023  

 

Informace o povolení používání neregistrovaného léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku DOXYCYCLINE PINEWOOD 100 MG CAPSULES, výrobce: Chanelle Medical Unlimited Company, Loughrea, Co. Galway, Irsko.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 11. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Přehledně: Očkování proti chřipce

Očkování je nejúčinnější prevencí proti chřipce. Může zcela zabránit nákaze nebo komplikovanému průběhu tohoto onemocnění. Vakcinace se doporučuje všem osobám od 6 měsíců věku, může totiž zmírnit šíření epidemie. Velice důležitá je pak pro citlivé skupiny obyvatel, tedy pro seniory nebo pacienty s chronickým onemocněním.  

 

VYR-32 dopl. 1 verze 2

SÚKL vydává revidovaný pokyn VYR-32, Doplněk 1 „výroba sterilních léčivých přípravků“, který je překladem pokynu Evropské komise (EudraLex, Svazek 4, Část 1, Annex 1) platného od 25.8.2023  

 

Změna registrace léčivého přípravku TANAKAN potahované tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek léčivého přípravku TANAKAN, tbl.flm.  

 

Změna registrace léčivého přípravku ROCURONIUM FRESENIUS KABI 10 mg/ml injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky o změně doby použitelnosti a změně způsobu uchovávání léčivého přípravku ROCURONIUM FRESENIUS KABI, 10 mg/ml, inj/inf.sol.  

 

Změna registrace léčivého přípravku DIKY kožní sprej, roztok

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o úpravě názvu a vyjádření síly u léčivého přípravku DIKY 4%, 40 mg/g, drm.spr.sol.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tysabri - Aktualizace ze dne 20.10.2023

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Tysabri 20 mg/ml.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.10.2023

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2023. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na výskyt padělaného balení léčivého přípravku Ozempic.   

 

Upozornění na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic

SÚKL upozorňuje na množící se výskyty případů podezření z padělání léčivého přípravku Ozempic v Evropské unii.   

 

Informační dopis - Diazepam Desitin rectal tube, 5mg rct. sol. 5x2,5ml.

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se obtížného otevírání tub u léčivého přípravku Diazepam Desitin rectal tube, 5mg rct. sol. 5x2,5ml.