ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Přehled kontrol enforcementu za rok 2016

Oddělení právní podpory a enforcementu v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) zveřejňuje obecné informace o výsledcích kontrol provedených dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.     

 

Kontrola lékáren v roce 2016

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2016

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  

 

2016

 

Průzkum SÚKL odhalil, kde lidé nejčastěji získávají informace o lécích

SÚKL informuje o výsledcích průzkumu mezi laickou i odbornou veřejností, který se zaměřil na zdroje a využití informací v oblasti léčiv.  

 

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Výsledky průzkumu SÚKL Zdroje a využití informací v oblasti léčiv v roce 2016 mezi lékaři, lékárníky a veřejností.  

 

Předkládání dokumentů vedených v režimu obchodního tajemství

Informace žadatelům o stanovení maximální ceny/výše a podmínek úhrady o doporučených postupech při předkládání dokumentů označených jako obchodní tajemství.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2017

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2016 - 01/2017).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2017 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Cynomel 0,025 tbl. nob. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2017 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2017 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku  MORPHIN BIOTIKA 1%, INJ SOL až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2017

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sankce - rok 2017