ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 11. 2021

Žádost o poskytnutí informací ve spojitosti se společností MEDICAL TESTING s.r.o., s adresou sídla Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 09617621 a zodpovězení následujících dotazů, cit.: „1. Disponuje tato firma certifikací od Státního ústavu kontroly léčiv (SÚKL) na zdravotní prostředky – tj. pomůcky pro stěry a odběry na odběrových místech v ČR určené pro odběr vzorků biologického materiálu na detekci SARS-CoV2 (Covid-19)? 2. Pokud ano, kdy jej získala?“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 11. 2021

Žádost týkající se poskytnutí dvou rozhodnutí Ústavu, sp. zn. sukls80033/2021 a sp. zn. sukls47607/2021 a dále poskytnutí doplňujících informací: zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána,  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 11. 2021

Žádost  o sdělení přesného složení (v českém jazyce) všech v současné době v ČR používaných vakcín proti onemocnění Covid-19, tj. Comirnaty ( od firmy Pfizer, BioNTech) , Spikevax (od firmy Moderna) , Vaxzevria (AstraZeneca) , COVID-19 Vaccine Janssen  (od firmy Johnson&Johnson).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 11. 2021

Žádost o poskytnutí infomrací,  týkající se poskytnutí 5 pravomocných rozhodnutí, konkrétně: „ O poskytnutí informací ohledně pravomocně ukončených řízení (o přeřazení do léčivých přípravků) vedených  tímto správním orgánem ve věcech: výrobku RheumaCARE, právní moc 3.4.2019, výrobků Hadžikum kvantový mediátor Analget, Hadžikum kvantový mediátor Antistres a Hadžikum kvantový mediátor Sanátor, právní moc 21.10.2019, výrobku Conzerol, právní moc 2.1.2019, výrobku Bactine Max Spray, právní moc 7.11.2020, výrobku Elixír z hlemýždě, právní moc 2.11.2020.“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 10. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vedené pod sp. zn.  sukls351854/2018 a sp. zn. sukls139863/2021 a  o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 10. 2021

žádost o poskytnutí rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vedených pod sp.zn.  sukls113194/2021 a sp. zn. sukls25563/2021 a   o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

 

Seminář 1 - Sekce registrací – Odbor klinického hodnocení léčivých přípravků (OKH)

Téma: „Klinická hodnocení - další informace k přípravě na nařízení 536/2014 “    

 

Bezpečnost očkování proti covid-19: Na co se soustředit po aplikaci vakcíny?

Každý léčivý přípravek, tedy i vakcíny proti nemoci covid-19, jsou před udělením registrace důsledně hodnoceny. Musí být splněny vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a účinnost. U každého léku, včetně vakcín proti covid-19, však existuje riziko vzniku nežádoucích účinků. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o očkování proti nemoci covid-19 se Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl připomenout informace o očekávaných nežádoucích účincích těchto vakcín.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 10. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Státního ústavu pro kotrolu léčiv vedených pod  sp. zn. sukls273380/2021 a sp. zn.  sukls252022/2021 a o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 10. 2021

Žádost o poskytnutí rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv vedeného pod sp.zn.  sukls103011/2021 a  o poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedené věci podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedené rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 11. 2021

Ústav obdržel žádost o informace týkající se systemizace Ústavu, konkrétně se jednalo o tyto dílčí dotazy: Všechny návrhy systemizace nebo mimořádné systemizace odeslané Ministerstvu zdravotnictví ČR v roce 2021 Které z výše uvedených systemizací byly schváleny? Které z výše uvedených systemizací nebyly schváleny? Všechny písemnosti, ze kterých schválení či neschválení výše uvedených systemizací vyplývá.“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2021

Žádost  o poskytnutí následujících informací, cit.: „Jaká je (jakou odhadujete) podhlášenost hlášení na podezření na nežádoucí účinky vakcín v posledních pěti letech? Jaká podezření na nežádoucí účinky vakcín byla od zahájení očkování v ČR hlášena? Prosím, uveďte kolik, jak závažná a k jakým vakcínám byla podezření hlášena.“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2021

Žádost o poskytnutí následujících informací, cit.: „Kolik bylo od 1.10. 2021 v České republice Počet očkovaných osob proti viru Covid 19, je-li to možné tak i kolik je očkovaných a neočkovaných v jednotlivých věkových skupinách? Jaký je mezi očkovanými občany podíl použitých jednotlivých očkovacích látek? Kolik máte nahlášeno vedlejších účinků očkování a jaké vedlejší účinky jsou nejčastěji hlášeny, pokud možno také o jaké očkovací látky se jednalo? Máte nahlášeno nějaké úmrtí pacienta, kde je podezření, že šlo o následek očkování, pokud ano tak kolik, a pokud možno také jakou očkovací látku pacient před smrtí dostal? U kolika očkovaných byla zjištěna nákaza Covid 19 a u kolika neočkovaných byla zjištěna nákaza Covid 19? Kolik očkovaných bylo s nákazou Covid 19 hospitalizováno a kolik neočkovaných bylo s nákazou Covid 19 hospitalizováno? U kolika očkovaných osob nakažených Covid 19 byl těžký průběh nemoci- umístění na ARO nebo JIP a to samé u kolika neočkovaných? Kolik očkovaných osob zemřelo a jako příčina smrti je označen koronavirus a kolik neočkovaných osob zemřelo a jako příčina smrti je označen koronavirus? Jaká je celková úmrtnost ve vašem obvodu za měsíc říjen - bez ohledu na příčinu smrti- a jaká byla za měsíc říjen v letech 2017, 2018 a 2019“  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 11. 2021

Žádost o sdělení důvodu ztotožnění osoby dle rodného čísla dle níže uvedených dvou záznamů o využívání údajů v registru obyvatel a dále sdělení informace, kým byl eRecept vydán a co bylo jeho obsahem.   1) Agenda XXX – eRecept, Subjekt (OVM) XXX - Státní ústav pro kontrolu léčiv, Kód AIS XXX, Datum a čas XXX, Důvod/Účel Ztotožnění pacienta dle rodného čísla 2) Agenda XXX – eRecept, Subjekt (OVM) XXX - Státní ústav pro kontrolu léčiv, Kód AIS XXX, Datum a čas XXX, Důvod/Účel Ztotožnění pacienta dle rodného čísla  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 10. 2021

Poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod. sp. zn. sukls208864/2016 a sp. zn. sukls313911/2020 a o  poskytnutí těchto doplňujících informací: 1. zda účastníci řízení ve výše uvedených věcech podali proti rozhodnutí SÚKLu opravný prostředek a zda a jak o něm Ministerstvo zdravotnictví jako nadřízený orgán SÚKLu případně rozhodlo; 2. zda výše uvedená rozhodnutí nebo na ně navazující rozhodnutí vydaná Ministerstvem zdravotnictví byla přezkoumávána správními soudy a zda a jak případně správní soudy v těchto věcech rozhodly a jakým jednacím číslem byla tato rozhodnutí soudů opatřena a v jaký den byla vydána