ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informace SÚKL ze dne 18.10.2017 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků MYCOPHENOLIC ACID ACCORD 180 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY, 180MG TBL ENT 120 a MYCOPHENOLIC ACID ACCORD 360 MG ENTEROSOLVENTNÍ TABLETY, 360MG TBL ENT 120 se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.10.2017 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Theraflu Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok v sáčku, por. plv. sol. scc. 10 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 9. 2017

Žádost o poskytnutí horizon scanning analýzy léčivých přípravků, kterou SÚKL připravoval pro Ministerstvo zdravotnictví jako podklad pro tvorbu návrhu vyhlášky o stanovení hodnoty bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 9. 2017

Žádost o poskytnutí informace, zda-li SÚKL v souvislosti s novelou zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, vydal či plánuje vydat stanovisko ohledně § 77.  

 

Seminář 17 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou na léčivé přípravky)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe         

 

Seminář 16 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou na léčivé přípravky)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 8. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí rozhodnutí, stanovisek a metodický pokynech v tomto rozsahu:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 8. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných ve správních řízeních vedených ve věci porušení správné distribuční praxe dle ust. § 77 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která Ústav vydal v posledních 3 letech.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 4. 2017

Žádost o poskytnutí informací týkajících se kontrol správné klinické praxe.  

 

Jednání CHMP 11. - 14. září 2017

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 11. - 14. září 2017  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 5. 2017 (3)

Žádost o poskytnutí přesného názvu webových stránek SÚKL, kde jsou uvedeny uložené a pravomocné sankce.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 11. 8. 2017 (2)

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí sukls20092/2017 vydaného SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 8. 2017

Poskytnutí textů rozhodnutí vydaných SÚKL v uvedených správních řízeních:  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Viread 245 mg tbl flm 90 (3x30)  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Cialis 20 mg