ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Únor 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky - Acygal 500 mg

Státní Ústav pro kontrolu léčiv informuje o přebalení léčivého přípravku Acygal 500 mg, por. tbl. nob., 10x500 mg  a o jeho uvedení do distribuce v České republice.  

 

Kontrola distribuce v roce 2017

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly distribuce.  

 

Kontrola lékáren v roce 2017

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  

 

Kontroly zacházení s léčivými přípravky v zařízeních poskytujících zdravotní péči v roce 2017

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly poskytovatelů zdravotních služeb.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Augmentin

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Augmentin 625 mg, 500 mg/125 mg tbl. flm. v Kamerunu.  

 

Seminář 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL  

 

FI březen 2018

Farmakoterapeutické informace 3/2018  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv: Prioritou zůstává elektronizace zdravotnictví

Prumysl_logo_1.PNG Průmysl Dnes, 02 / 2018 |  Od ledna letošního roku je v Česku povinná elektronická preskripce označovaná taktéž jako „eRecept", který je vnímán jako první z kroků ke skutečné elektronizaci celého zdravotnictví.   

 

Držitelem rozhodnutí o registraci Endiaronu je společnost sanofi-aventis

Informace o držiteli rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Endiaron  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ebrantil 60 retard, 60 mg cps. pro. 50 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.3.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.3.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 08/2017 - 01/2018).  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.2.2018 (3)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Ciprofloxacin Kabi, 200mg/100ml inf sol 10X100ml a Ciprofloxacin Kabi, 400mg/200ml inf sol 10X200ml až z úrovně zdravotnických zařízení.