ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 5.4.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku FAYTON 4 mg/5 ml koncentrát pro infuzní roztok, 4 mg/5 ml inf. cnc. sol. 1x5 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 3. 2018

Žádost o poskytnutí veškerých záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 3. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se notifikace programového vybavení jako zdravotnického prostředku.  

 

Prezentace k semináři 4 – Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení kontroly)

Téma: Zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky SÚKL    

 

Oprava seznamu IPLP k 3.4.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

SÚKL spustil Národní informační systém zdravotnických prostředků

Informace o spuštění NISZP  

 

Komplexní změna systému cen a úhrad léků nás nemine

Terapie_logo_1.PNG TERAPIE, 03 / 2018 | Autor: Marcela Alföldi Šperkerová | Do elektronické preskripce jsou již zapojeni téměř všichni lékaři. Správa úložiště měsíčně vyjde zhruba na 100 tisíc Kč.   

 

Seznam IPLP k 1.4.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

FI duben 2018

Farmakoterapeutické informace 4/2018  

 

Věstník SÚKL 3/2018

Věstník SÚKL 3/2018 zveřejněn 29. 3. 2018  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.4.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 09/2017 - 02/2018).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.