ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků na subjekt MTS Pharma B.V., Holandsko, který provozoval distribuční činnost bez příslušného distribučního povolení.  

 

Informace o nelegální distribuci léčivých přípravků v Nizozemsku

Nizozemská regulační autorita informovala o nelegální distribuci léčivých přípravků v Nizozemsku.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 3. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se registrace osob dle zákona o zdravotnických prostředcích.  

 

Sankce - rok 2018

 

Oprava seznamu IPLP k 23.4.2018

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

SÚKL odmítá spojení svého jména s korupcí

Reakce SÚKL na článek Faktoru S „Státní Ústav Korupce a Leváren“ a „Zaplať a buď zdráv“ ze dne 19. 4. 2017  

 

Návrh Seznamu k 20.4.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Tradol 100 mg/2 ml.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv RKA s.r.o.  

 

Informační dopis - REOPRO

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společností Janssen-Cilag s.r.o. informují o následujících zjištěních.  

 

Věstník SÚKL 4/2018

Věstník SÚKL 4/2018 zveřejněn 19. 4. 2018  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 2. 2018

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných v hraničních řízení, která je SÚKL oprávněn vést dle ust. §13 odst. 2 písm. h) a ust. § 24a zákona č.378/2007 Sb. o léčivech, jejichž předmětem byl výrobek obsahující látku melatonin.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 2. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy.  

 

SÚKL je připraven plnit požadavky GDPR

SÚKL zavádí opatření na ochranu osobních údajů před jejich předáním neoprávněné osobě  

 

Reakce SÚKL na nepřesnosti, které zazněly v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa 11. 4. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv reaguje na nepravdivé informace, které zazněly v pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa