ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Duben 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv sukls353468/2017, sukls273767/2017, sukls151773/2017, sukls66207/2014, sukls56386/2017, sukls247901/2016, sukls57166/2017, sukls81620/2014, sukls81620/2014, sukls60842/2014, sukls32225/2015, sukls157190/2016.  

 

Informace SÚKL ze dne 4.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOOLANTRA 10 MG/G KRÉM, 10MG/G CRM 15G se závadou v jakosti.      

 

Výzva EMA k účasti ve výběrovém řízení na jmenování nových zástupců do správní rady

Evropská komise zahájila výběrové řízení na jmenování zástupců laické i odborné veřejnosti do správní rady EMA  

 

FI květen 2018

Farmakoterapeutické informace 5/2018  

 

Do 31. 12. 2017

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující obsahující kombinaci léčivých látek betamethasoni natrii phosphas a betamethasoni dipropionas v lékové formě k injekčnímu podání

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující kombinaci léčivých  látek rozpustného betamethasoni natrii phosphas a málo rozpustného betamethasoni dipropionas v lékové formě k injekčnímu podání, indikovaných k léčbě akutních a chronických onemocnění reagujících na léčbu glukokortikoidy - postižení muskuloskeletálního aparátu a měkkých tkání, alergických onemocnění, dermatologických, onemocnění kolagenu, novotvarů a ostatní onemocnění (podrobněji viz níže).  

 

Informační dopis - azithromycin

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a Teva Pharmaceuticals ČR bychom Vás rádi informovali o následujících skutečnostech k účinné látce azithromycin.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1X50ml, 5X20ml a 1X100ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 30.4.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání uvedené šarže léčivého přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, 5 mg/ml inj. sol. 50 x 2 ml.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2017 - 03/2018).  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Flixotide

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.