ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

NISZP

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2018

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 11. 5. 2018.  

 

Rok 2018

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  

 

Oprava Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 10.5.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kalium chloratum Léčiva 7,5%, 75mg/ml inj. sol. 5x10ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace SÚKL ze dne 7.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku PARALEN EXTRA PROTI BOLESTI, 500MG/65MG TBL FLM 12 se závadou v jakosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vakcinace očkovacími látkami, v nichž je přítomen hydroxid hlinitý jako pomocná látka.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 4. 2018

Žádost o poskytnutí seznamu uskutečněných inspekcí správné klinické praxe za rok 2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 4. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se využití tkání a buněk.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 4.5.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Fluorouracil Accord 50 mg/ml, inj/inf sol. 1x100 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 11. 2017

Žádost o sdělení tržního podílu žadatele, případně o sdělení informací, kterými Ústav disponuje na základě hlášení distributorů podávaných v souladu s § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech, na základě kterých si výpočet provede sám.  

 

Duben 2018

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných SÚKL podle zákona o regulaci reklamy.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 3. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv sukls353468/2017, sukls273767/2017, sukls151773/2017, sukls66207/2014, sukls56386/2017, sukls247901/2016, sukls57166/2017, sukls81620/2014, sukls81620/2014, sukls60842/2014, sukls32225/2015, sukls157190/2016.  

 

Informace SÚKL ze dne 4.5.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku SOOLANTRA 10 MG/G KRÉM, 10MG/G CRM 15G se závadou v jakosti.