ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 7. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv o uložení pokuty dle zákona o regulaci reklamy.  

 

SÚKL a Brexit, inspekční činnost v lékárnách, výpadky léčiv

Apatykar_logo_1_1.PNG APATYKÁŘ®, 23. 8. 2018 | Autor: Martin Dočkal | Druhá část exkluzivního rozhovoru s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou Storovou nejen o novinkách v e-preskripci, výpadcích léčiv, inspekční činnosti a postihování nezákonné reklamy na léčiva.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 7. 2018

Žádost o poskytnutí výsledku a zprávy z  kontroly Ministerstva zdravotnictví  zahájené na SÚKL dne 4. 1. 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 6. 2018

Žádost o poskytnutí pověření k zastupování dle § 66 zákona o státní službě vystavené vedoucí služebního úřadu k řízení SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kontroly Ministerstva zdravotnictví zahájené na SÚKL dne 4. 1. 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se návrhů systemizace.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 6. 2018

Žádost o poskytnutí formuláře služebního hodnocení zaměstnance SÚKL a spisového a skartačního řádu SÚKL.  

 

E-recepty čeká vylepšení, mají usnadnit život pacientům s chytrým telefonem

Lidovky.cz_1.PNG Lidovky.cz, 23. 8.  2018 | Autor: ČTK | Součástí elektronického receptu v SMS bude nově i odkaz na kód na internetu. Lékárníkům má usnadnit vydání léku pacientům s chytrým telefonem.  

 

Tramadol-hydrochlorid 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku - upozornění SÚKL na riziko neúmyslného předávkování

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že u přípravků s obsahem tramadol-hydrochloridu 100 mg/1 ml ve formě perorálních kapek, roztoku, je třeba důsledně dodržovat dávkování v kapkách nebo v počtu stisků dávkovací pumpy v závislosti na 2 různých typech obalů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 22.08.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Řepíková nať, spc. 50g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Rok 2017

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2017.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informace, jakým způsobem bylo naloženo s podnětem ke kontrole ve věci dovozu do České republiky a prodeje v České republice neregistrovaných léčivých přípravků Skeleton, Bromo-Biliaron, Mercapton, Pyroscint a Renon a jaký byl výsledek provedené kontroly.  

 

Návrh Seznamu k 20.8.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.8.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Elektronický recept – novinky a připravované změny

Apatykar_logo_1_1.PNG APATYKÁŘ®, 20. 8. 2018 | Autor: Martin Dočkal | První část exkluzivního rozhovoru s ředitelkou Státního ústavu pro kontrolu léčiv Mgr. Irenou Storovou nejen o novinkách v e-preskripci, výpadcích léčiv, inspekční činnosti a postihování nezákonné reklamy na léčiva.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 17.8.2018

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NuTRIflex Omega special, inf. eml. 5x2500ml  až z úrovně zdravotnických zařízení.