ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se společností Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o., GCP-Service International s.r.o. a GCP Focus s.r.o.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace, zda má  nebo v posledních pěti letech měl Státní ústav pro kontrolu léčiv informace o tom, že by jeho zaměstnanci byli v obchodních nebo pracovněprávních vztazích se subjekty provádějící klinické hodnocení v ČR (Smluvní výzkumné organizace - CRO, farmaceutické firmy).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 8. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se obchodních vztahů se společnostmi Leading Clinical Research - R&D Training Center s.r.o. a GCP-Service International s.r.o .  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace, jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Asacol 400 mg enterosolventní tablety v období od 20. 12. 2013 do 14. 5. 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace,  zda některý lékař v letech 2010 - 2017 hlásil Ústavu nepříznivé vedlejší účinky po protichřipkovém očkování serem Vaxigripe - resp. zda je Ústavu známo, že po tomto očkování došlo u některých osob k dlouhodobějším problémům s kloubním a svalovým systémem.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se střetu zájmů u zaměstnanců SÚKL.  

 

Ředitelka SÚKL se chce zaměřit na zkrácení správních řízení

ZAM_logo_1.PNG Zdravotnictví a medicína, 24. 8. 2018 | Autor: ČTK | Nová ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová se chce zaměřit na délku správních řízení při stanovování cen a úhrad léků.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se inspekcí správné klinické praxe.  

 

Snídaně s novináři

snidane_23_8_2018_mala_1.PNG SÚKL 23. 8. 2018 | Dne 23. srpna proběhla v Malém sále SÚKL snídaně s novináři, jejímž hlavním tématem byly priority nové ředitelky SÚKL a aktuální úkoly, které SÚKL řeší.    

 

Zavedení elektronických receptů

CT_logo_1.PNG ČT24, 23. 8. 2018 | Autor: Tomáš Drahoňovský | Nařízení vydávat eRecepty platí od začátku roku, nicméně povinnost byla, a opět se k tomu dostáváme, všem dotčeným známá už 3 roky.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 6. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 6. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných pod sp. zn. sukls64788/2016 a sukls50171/2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 6. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls149401/2016 a sukls53243/2016.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 6. 2018

Žádost o poskytnutí informací týkající se rozhodnutí a stanovisek v rámci agendy hraničních přípravků.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 7. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv - sukls81620/2014, sukls142214/2016, sukls149031/2018, sukls153261/2017 a  informace, zda proti těmto rozhodnutím bylo podáno odvolání a o zaslání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o takovém odvolání, tj. o jeho zamítnutí nebo o změně rozhodnutí SÚKL.