ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis - hydrochlorothiazid

SÚKL ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a držiteli rozhodnutí o registrace léčivých přípravků s obsahem hydrochlorothiazidu si Vás dovoluje informovat o zvýšeném riziku nemelanomových kožních nádorů v závislosti na zvyšující se kumulativní dávce hydrochlorothiazidu.  

 

Informační dopis – Fluorochinolony

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a držitelé rozhodnutí o registraci v souladu s požadavky Evropské lékové agentury (EMA) by Vás rádi informovali o novém upozornění na riziko aneurysmatu aorty a aortální disekce v souvislosti s podáváním systémových a inhalačních fluorochinolonů.  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv Concept Pharma s.r.o.  

 

Seminář 15 - Sekce dozoru

Téma: Hlášení objemu dodávek léčivých přípravků uvedených na trh v ČR držiteli rozhodnutí o registraci LP (opakování semináře 9 ze dne 22.10.2018)  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se interních předpisů SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se systému eRecept.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se deklarace osobních zájmů.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2018

Žádost o poskytnutí deklarací osobních zájmů ředitelky oddělení klinického hodnocení léčiv, ředitelky oddělení dozoru, inspektorky správné klinické praxe a ředitelky Ústavu za roky 2014 - 2018.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se kurzů Farmaceutické medicíny.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se vzdělávání zaměstnanců SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 17. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se  inspekcí správné klinické praxe, kterých se účastnil inspektor SÚKL.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanovení pokuty.  

 

Brexit - upozornění pro zadavatele klinických hodnocení léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje zadavatele klinických hodnocení o dopadech Brexitu na klinická hodnocení v ČR.  

 

Brexit

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o dopadu Brexitu na regulované subjekty v oblasti registrace léčivých přípravků.  

 

Brexit