ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Počet infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům se zvyšuje

Evropský antibiotický den, který každý rok připadá na 18. listopadu, letos upozorňuje na rostoucí nebezpečí výskytu bakterií odolných vůči většině antibiotik.  

 

Dopis Evropské Komise k ochranným prvkům

Dopis zúčastněným stranám, týkající se uplatňování ochranných prvků podle směrnice o padělaných léčivých přípravcích 2011/62/EU.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 10. 2018

Žádost o poskytnutí údajů za období 01/2017-09/2018 k neregistrovaným léčivým přípravkům v rámci mimořádného dovozu a specifických léčebných programů.  

 

Návrh Seznamu k 20.11.2018

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2018. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 25. 10. 2018

Žádost o poskytnutí dokumentů vztahujících se k internímu auditu (kontrole) oddělení kontroly Sekce zdravotnických prostředků, které proběhly v roce 2018, a to jak před přesunem tohoto oddělení pod sekci dozoru nebo po něm.  

 

LEK-13 verze_5

 

Antibiotická politika

 

Prezentace k semináři 14 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce dozoru

Téma: Správná distribuční praxe  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 6.-7.11.2018 v Itálii  

 

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Výsledky průzkumu SÚKL Zdroje a využití informací v oblasti léčiv v roce 2018 mezi lékaři, lékárníky a veřejností.  

 

2018

 

Postup přidělení přihlašovacích údajů a vygenerování certifikátu lékárny k systému eRecept a dalším systémům SÚKL

Postup pro přidělení přihlašovacích údajů lékárny platný k 1. 2. 2023.  

 

Informace SÚKL ze dne 16.11.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku INHIBACE, 5MG TBL FLM 100 se závadou v jakosti      

 

SÚKL informuje o možnosti výskytu padělku zdravotnického prostředku AIR OPTIX® NIGHT&DAY® AQUA společnosti Alcon

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o možnosti výskytu padělku zdravotnického prostředku  AIR OPTIX ®  NIGHT&DAY ®  AQUA  společnosti Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s. r. o. na českém trhu.