ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 2 - Sekce dozoru

Téma: Kontroly SÚKL v lékárnách   

 

Publikace 100 let SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává publikaci k 100. výročí založení.  

 

FI leden 2019

Farmakoterapeutické informace 1/2019  

 

2019

Zde naleznete plné verze Farmakoterapeutických informací vydaných v roce 2019  

 

Informace SÚKL ze dne 4.1.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku TRISENOX, 1MG/ML INF CNC SOL 10X10ML se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 4.1.2019 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku VIGIL, 100MG TBL NOB 30 se závadou v jakosti.  

 

2018: eRecept se osvědčil

Od počátku roku 2018 lékaři povinně předepisují léky elektronicky. Loňský rok tak uzavřelo naše zdravotnictví s 58,5 mil. předepsaných a 56 mil. vydaných eReceptů. Do konce roku se do systému aktivně zapojilo 17 083 zdravotnických zařízení, 2 894 lékáren a 41 864 lékařů. Jak se po uplynutí ročního startovacího období ukazuje, pacienti, lékaři i lékárníci už používání eReceptu uvykli a nelze hovořit ani o zavírání lékařských praxí kvůli povinnosti vypisovat eRecepty. Další pozitiva si lékaři slibují od připravovaného lékového sdíleného záznamu, který by jim v průběhu roku 2019 měl přinést možnost dohlédnout na všechny předepsané a vydané léky konkrétnímu pacientovi a také na to, jak pacient léčebný plán dodržuje.  

 

Rok 2018

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.1.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  06/2018 - 11/2018).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.1.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019/FAR a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví 1/19-FAR – aktualizace 31.12.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“) na základě připomínek k obnově v minulosti stanovených maximálních cen aktualizuje informaci k publikování těchto cen v řádném Seznamu cen a úhrad platnému k 1.1.2019.  

 

Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR a SÚKL k výpadku léčivého přípravku Digoxin

Ministerstvo zdravotnictví i Státní ústav pro kontrolu léčiv dělají maximum pro to, aby byl léčivý přípravek Digoxin co nejdříve opět dostupný. S držitelem rozhodnutí o registraci, společností Zentiva, jsme průběžně v kontaktu a dohodli jsme se, že do obnovení dodávek bude zajištěn dovoz cizojazyčné šarže, konkrétně ze Slovenska. Lék bude pro pacienty k dispozici nejpozději na konci příštího týdne. Společnost Zentiva přislíbila dovézt asi 6 tisíc balení, což odpovídá průměrné měsíční spotřebě českých pacientů.  

 

Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz

Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz (dále jen "Seznam ZP") zveřejňovaný dle § 39t odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP"). Seznam ZP uvádí výčet všech hrazených zdravotnických prostředků (ZP) předepisovaných na poukaz, včetně maximálních cen a výše a podmínek úhrady, který je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 1. 2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.