ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 30. 10. 2018

Žádost o poskytnutí textu rozhodnutí vydaných ve správních řízeních sukls200117/2012 a sukls202525/2010.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 10. 2018

Žádost o poskytnutí popisu práce pracovníka sekce zdravotnických prostředků, vedoucího ONZP.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.1.2019 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Olynth HA 0,1%, 1 mg/ml nas. spr. sol. 10 ml až z úrovně pacientů.  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o stahování nosního spreje OLYNTH HA 0,1% od pacientů

Věnujte pozornost informaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv o stahování nosního spreje OLYNTH HA 0,1% šarže F145560A, F145590A a F145600A od pacientů z důvodu rizika mikrobiální kontaminace.  

 

Informační dopis - Adipex Retard

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností G.L. Pharma s.r.o. by Vás rád informoval o nových omezeních a opatřeních pro předepisování a užívání léčivého přípravku Adipex Retard obsahujícího návykovou látku fentermin.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících ACE inhibitory

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících ACE inhibitory v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 15. - 17. října 2018.  

 

Upozornění na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR - Keppra, Humalog

SÚKL upozorňuje na předběžné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2019

Informace o použití neregistrovaných léčivých přípravků v roce 2019  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.1.2019 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Irbesartan Actavis 150 mg, 150 mg tbl. flm. 30 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

2019

 

Informační dopis - inhibitory SGLT2 (všechny LP s obsahem inhibitorů SGLT2)

Státní ústav pro kontrolu léčiv ve spolupráci se společnostmi AstraZeneca Czech Republic, s.r.o., Boehringer Ingelheim, s r.o., Mundipharma GesmbH Austria a Merck Sharp & Dohme s.r.o. by Vás chtěli informovat o následujících faktech.  

 

Prezentace k semináři 3 - Sekce dozoru

Téma: Ochranné prvky  

 

Informace o odcizení léčivých přípravků ve Velké Británii - aktualizace

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo 6.1.2019 na území Velké Británie.    

 

Návrh Seznamu k 20.1.2019

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.1.2019. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.   

 

Studio 6 ČT24 o dodávkách léků

__t.jpg Hostem Studia 6 ČT24 na téma výpadky a dodávky léků byla Irena Storová.