ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

90’ ČT24: Přísnější kontrola léků

__t.jpg Začínají platit jednotná unijní pravidla pro ověřování pravosti léčiv. Opatření mají ochránit pacienty před padělanými přípravky. Hostem 90’ ČT24 byla Irena Storová.   

 

Akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 - 2022

V pondělí 28. 1. 2019 schválila vláda ČR akční plán Národního antibiotického programu pro roky 2019 - 2022.  

 

Informační dopis - Actilyse

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností Boehringer Ingelheim by Vás rád informoval o přípravku Actilyse® (Alteplasum) u dospívajících pacientů v indikaci akutní ischemické cévní mozkové příhody a o nutnosti zadáváni údajů do nezávislého registru SITS.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku atorvastatin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku atorvastatin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 10. - 12. prosince 2018.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 1.2.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Almiral gel, 10 mg/g gel 250 g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Povolené souběžné dovozy

 

Zrušené registrace

 

Informace o odcizení léčivých přípravků v Itálii

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivých přípravků, ke kterému došlo dne 26.1 - 27.1.2019 na území Itálie.    

 

Rok 2019

SÚKL na základě § 98 odst. 1 a § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje o přeřazení výrobků mezi léčivé přípravky.