Co nového na webu

Informační dopis - Adempas

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Adempas, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Bayer Pharma AG.  

 

Červen 2016

Informace o závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Nasazení nové e-podatelny a změna automatických odpovědí

SÚKL informuje o nasazení nové e-podatelny a změně automatických odpovědí na elektronická podání  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 21. 4. 2016

Žádost o poskytnutí rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o regulaci reklamy:   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2016

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv v roce 2015  týkajících se dozoru nad reklamou na léčivé přípravky ve smyslu ust. § 7 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.7.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 12/2015 - 05/2016).  

 

Seznam IPLP k 1.7.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Hloubková revize systému úhrad 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje orientační přehled skupin zaměnitelných léčivých přípravků, u kterých zahájí hloubkovou revizi systému úhrad.  

 

Informace SÚKL pro pacienty a zdravotnické pracovníky – THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0,5 G, IVN INJ PLV SOL 1X0,5GM I

SÚKL informuje o povolení uvedení léčivého THIOPENTAL VUAB INJ. PLV. SOL. 0,5 G, IVN INJ PLV SOL 1X0,5GM I na trh v ČR v provedení, které není v souladu s platnou registrační dokumentací.    

 

Věstník SÚKL 6/2016

Věstník SÚKL 6/2016 zveřejněn 24. 6. 2016  

 

Informační dopis - Humalog

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Humalog 200 jednotek/ml, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Eli Lilly Nederland B.V.  

 

Seminář 13 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) upozorňuje na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydaná za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv WebCash s.r.o.