ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 7. 2017 (1)

Žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů na úklid kancelářských budov, které Ústav užíval v letech 2014, 2015 a 2016.  

 

Informace SÚKL ze dne 30.8.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků SERETIDE DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/500 MIKROGRAMŮ 50MCG/500MCG INH PLV DOS 1X60DÁV a SERETIDE DISKUS 50 MIKROGRAMŮ/250 MIKROGRAMŮ, 50MCG/250MCG INH PLV DOS 1X60DÁV se závadou v jakosti.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 7. 2017

Žádost o poskytnutí interního metodického pokynu, kterým má SÚKL upraveno provádění dozoru nad trhem zdravotnických prostředků ve smyslu § 18 zákona č. 22/1997 Sb.  

 

Aktualizace informací o přípravku u přípravků obsahujících léčivou látku azathioprin

Upozornění držitelů rozhodnutí o registraci na nezbytnost aktualizace informací o přípravku u léčivých přípravků obsahujících léčivou látku azathioprin v souladu se zprávou ze zasedání koordinační skupiny CMDh konaného ve dnech 17. - 19. července 2017.  

 

Informační dopis - Braltus

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky si Vás dovolují informovat o rozdílu mezi přípravkem Braltus, držitele Teva Pharmaceuticals ČR, s.r.o., a originálním přípravkem Spiriva, prášek k inhalaci v tvrdých tobolkách (dále jen Spiriva), s cílem minimalizovat potenciální riziko chyb v dávkování.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 19. 12. 2014

Žádost o poskytnutí počtu registrací a držitelů rozhodnutí o registraci u léčivých přípravků s obsahem účinné látky  verolimus (ATC: L01XE10 nebo L04AA18) a  Salmeterol/Fluticasone (ATC: R03AK06).   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2014 (2)

Žádost o poskytnutí dat z hlášení dodávek neregistrovaných léčivých přípravků, které jsou určeny pro použití u konkrétních pacientů v České republice v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tzv. „individuální dovoz“) za celé období, kdy jsou k dispozici.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 12. 2014 (1)

Žádost o poskytnutí databází s údaji o dodávkách registrovaných léčivých přípravků distributory do zdravotnických zařízení v letech 1970 až 2010. Struktura databáze by měla být následující:  

 

Informační dopis Exjade 360 mg

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) si dovolují informovat o důležitém opatření u léčivého přípravku Exjade 360 mg.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 12. 2014

Žádost o  poskytnutí informace, zda byla Ústavu jakýmkoliv subjektem v roce 2013 či 2014 ohlášena nežádoucí příhoda či skutečnost nasvědčující důvodnému podezření o vzniku nežádoucí příhody zdravotnického prostředku – silikonového prsního implantátu výrobce Poly Implant Prothèse (PIP) typu IMGHC-TX-H-130, šarže 03605.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 11. 2014

Žádost o poskytnutí struktury databází, ve kterých Státní ústav pro kontrolu léčiv uchovává data o distribuci a distributorech léčiv, a to tak daleko do minulosti, jak daleko má takové databáze k dispozici v elektronické formě. Strukturou databáze mám na mysli identifikátor (název) každého sloupce a jeho datatyp.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 11. 2014

Žádost o poskytnutí informací k možnosti zřízení schránky na recepty:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2014

Žádost o poskytnutí informace, kolik bylo v roce 2013 nahlášeno případů závažnějších zdravotních komplikací u dětí po podání vakcíny Infanrix Hexa.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Evellien 0,075 mg, tbl. flm., až z úrovně zdravotnických zařízení  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Avamys

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.