ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační dopis hydroxyethylškrob - Program řízené distribuce

Státní ústav pro kontrolu léčiv by  Vás společně s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a společností Fresenius Kabi AG chtěl seznámit s následujícími skutečnostmi.  

 

Sankce - rok 2019

 

Novela zákona o léčivech (1. 4. 2017) – závady v jakosti léčiv - aktualizace

SÚKL informuje držitele rozhodnutí o registraci a provozovatele o nové kompetenci SÚKL spočívající v umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb v případě zjištění závady v jakosti léčiva, která nepředstavuje ohrožení života nebo zdraví osob.  

 

Změna vzhledu obalů vakcín Imovax Polio, Verorab, Typhim Vi, Stamaril, Avaxim, Adacel, Tetraxim a Adacel Polio

SÚKL informuje o novém vzhledu obalů léčivých přípravků Imovax Polio, inj.sus.isp., Verorab, inj.psu.lqf., Typhim Vi, inj.sus.isp., Stamaril, inj.plq.sus.isp., Avaxim, inj.sus.isp., Adacel, inj.sus.isp., Tetraxim inj.sus.isp. a Adacel Polio inj.sus.isp.  

 

Závaznost 10. vydání Evropského lékopisu

Informace o závaznosti textů 10. vydání Evropského lékopisu  

 

Informace SÚKL ze dne 13.3.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku NEUPRO 2MG/24H TDR EMP 28x4 se závadou v jakosti.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 12.3.2019

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Elonva, 150 mcg inj. sol.1x0,5ml+1j  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Věstník SÚKL 2/2019

Věstník SÚKL 2/2019 zveřejněn 11. 3. 2019  

 

Pozvánka na mezinárodní konferenci Trendy v evropském lékárenství

Konference za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha se uskuteční v úterý 19. března 2019 od 9 hodin v konferenčním centru Nemocnice Na Homolce. Akce je určena široké odborné veřejnosti, vstup je zdarma po předchozí registraci.  

 

ZP-22

Metodika kontrol distributorů a dovozců zdravotnických prostředků  

 

Kontrola lékáren s odbornými pracovišti v roce 2018

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontrola lékáren s odbornými pracovišti.  

 

Kontrola lékáren v roce 2018

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce – kontroly lékáren.  

 

Zajištění léčivého přípravku obsahující léčivou látku naloxoni hydrochloridum v lékové formě injekční/infuzní roztok

SÚKL informuje o možnosti použití léčivého přípravku FORVEL, 0,4 mg/ml, inj./inf.sol., velikost balení 10X1ml, SÚKL kód 136552, obsahujícího naloxoni hydrochloridum v lékové formě injekční/infuzní roztok v množství 150 ks balení v podobě cizojazyčné šarže.  

 

Informace o dodávkách léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.